podar-arbres-fruiters-cures-i-tecniques-per-a-obtenir-una-bona-collita

Podar arbres fruiters és clau per a obtenir fruits de qualitat. S’ha de realitzar en el moment adequat, com la poda anual a l’hivern i petites podes a l’estiu i tardor. També és important conèixer les parts de l’arbre, com les gemmes i dards, i utilitzar tècniques adequades com la poda de formació en arbres joves i l’aclarida i escapçament. Durant la poda, s’han de mantenir la forma natural de l’arbre, eliminar branques mortes i utilitzar eines apropiades. Descobreix més en el nostre article sobre podar arbres fruiters!

Parts fonamentals d’un arbre fruiter

Els arbres fruiters tenen una estructura bàsica que determina el seu creixement i funcionament. Comprendre aquestes parts és fonamental per a realitzar una poda adequada. A continuació, es descriuen les dues parts principals d’un arbre fruiter: l’estructura bàsica i les gemmes i dards.

Estructura bàsica i funcionament de l’arbre

L’estructura bàsica d’un arbre fruiter consta de tres parts principals: les arrels, el tronc i les branques. Les arrels s’encarreguen d’absorbir els nutrients del sòl i proporcionar estabilitat a l’arbre. El tronc actua com a columna vertebral, transportant l’aigua i els nutrients des de les arrels cap a les branques i fulles. Les branques es ramifiquen al llarg del tronc i són el suport de les fulles, les flors i els fruits.

El funcionament de l’arbre fruiter es basa en la transpiració i la fotosíntesi. La transpiració és el procés mitjançant el qual l’arbre allibera aigua a través de les seves fulles, ajudant a mantenir la temperatura i la hidratació. La fotosíntesi, per part seva, és el procés mitjançant el qual l’arbre produeix el seu propi aliment utilitzant la llum solar, el diòxid de carboni i l’aigua.

Descripció de les gemmes i dards

Les gemmes són petits brots que es troben en les axil·les de les fulles i són fonamentals per al creixement i la regeneració de l’arbre. Hi ha dos tipus principals de gemmes: les gemmes de fusta, que són responsables del creixement de les branques, i les gemmes de flor, que s’encarreguen de la producció de flors i fruits.

D’altra banda, els dards són brots que es desenvolupen en el tronc i les branques principals de l’arbre. Aquests brots, també coneguts com a xucladors, solen créixer verticalment i poden afectar negativament la producció i la forma de l’arbre. Per això, és important eliminar els dards durant la poda per a afavorir un creixement adequat i una bona fructificació.

Moment adequat per a podar arbres fruiters

La poda dels arbres fruiters ha de realitzar-se en el moment adequat per a obtenir els millors resultats. En aquesta secció, parlarem sobre la importància de fer la poda anual en l’hivern, així com de les petites podes que es recomanen a l’estiu i tardor.

Poda anual en l’hivern

L’hivern és el moment òptim per a dur a terme la poda anual en els arbres fruiters. Durant aquesta estació, l’arbre es troba en repòs i no hi ha activitat de creixement, el que facilita el treball de poda. A més, en podar a l’hivern s’evita danyar els brots joves que encara no han començat a créixer.

La poda anual a l’hivern té diversos beneficis. D’una banda, permet eliminar la fusta improductiva i donar forma a l’arbre per a facilitar el seu creixement i fructificació. A més, en eliminar branques denses, es millora la circulació de l’aire i l’entrada de llum en l’arbre, la qual cosa afavoreix la salut de les parts frutíferes.

Petites podes a l’estiu i tardor

A més de la poda anual a l’hivern, es recomana realitzar petites podes a l’estiu i tardor. Aquestes podes són més lleugeres i s’enfoquen a eliminar les branques mortes, malaltes o que estiguin competint per espai i recursos. La poda a l’estiu i tardor ajuda a mantenir l’equilibri entre el creixement i la producció de fruits.

És important tenir en compte que les podes a l’estiu i tardor han d’evitar-se en les èpoques més primerenques de tardor, ja que l’arbre necessita temps per a preparar-se abans de l’arribada de l’hivern. A més, és fonamental evitar podar a l’hivern, ja que les gelades poden danyar els talls i afectar la salut de l’arbre.

Tècniques de poda en arbres fruiters

La poda és una tasca fonamental en la cura dels arbres fruiters, especialment en la seva etapa de creixement. Existeixen diferents tècniques de poda que s’utilitzen per a donar forma a l’arbre, promoure la fructificació i mantenir la seva salut. A continuació, es descriuen dues tècniques comunes de poda en arbres fruiters: la poda de formació en arbres joves i la poda d’aclarida i escapçament.

Poda de formació en arbres joves

Aquesta tècnica s’aplica als arbres fruiters en els seus primers anys de vida, amb l’objectiu d’establir una estructura sòlida i equilibrada. En podar un arbre en la seva etapa de formació, es busca eliminar branques febles, verticals i xucladors, i donar forma a les branques principals. La idea és dirigir el creixement de l’arbre de manera adequada, afavorint el desenvolupament de branques laterals i l’establiment d’una estructura balancejada.

És important realitzar la poda de formació en arbres joves durant els primers anys de vida, ja que això permetrà donar-los una forma adequada des del principi i establir una base sòlida per al seu creixement futur.

Poda de aclareo y escapçament

La poda d’aclarida consisteix a eliminar selectivament branques internes o en creuament, amb la finalitat de permetre una millor circulació d’aire i llum dins de l’arbre. Això contribueix a prevenir malalties i afavoreix la maduració uniforme dels fruits. A més, la poda d’aclarida promou el creixement vigorós de les branques restants.

D’altra banda, l’escapçament implica la poda de la part superior de l’arbre, tallant el tronc principal. Aquesta tècnica s’utilitza quan es desitja controlar la grandària de l’arbre i estimular el creixement de branques laterals. L’escapçament permet obtenir arbres més compactes i densos, facilitant la collita i el manteniment.

Cures especials durant la poda

Manteniment de la forma natural de l’arbre

Per a garantir un creixement saludable i òptim dels arbres fruiters, és fonamental mantenir la seva forma natural durant la poda. Això implica respectar l’estructura bàsica de l’arbre i evitar intervencions dràstiques que alterin el seu creixement natural. S’han d’eliminar les branques que es desviïn en excés o creixin de manera desordenada, però sempre preservant l’estructura essencial de l’arbre.

A més, és important seleccionar brots que creixin cap a l’exterior de l’arbre, evitant aquells que es dirigeixin cap a l’interior. Això ajudarà a mantenir la forma equilibrada de l’arbre, assegurant una adequada distribució de la llum i facilitant la formació de gemmes de flor i fruits.

Eliminació de branques mortes i en competència

Durant la poda d’arbres fruiters, és necessari eliminar les branques mortes, malaltes o danyades. Aquestes branques no sols són inútils per a la producció de fruits, sinó que també poden convertir-se en focus de malalties i plagues que afectin a tot l’arbre. Es recomana realitzar talls nets a una certa distància del tronc, evitant deixar tocons o vores irregulars que puguin afavorir la proliferació de malalties.

A més, és important identificar i eliminar les branques que competeixen entre si per la llum i els nutrients. Aquestes branques solen créixer molt a prop les unes de les altres, la qual cosa dificulta la circulació de l’aire i afavoreix l’aparició de malalties. Eliminar aquestes branques permetrà un major flux d’aire i llum en l’arbre, millorant la seva salut i producció de fruits.

Eines adequades per a la poda d’arbres fruiters

La poda d’arbres fruiters requereix l’ús d’eines adequades per a garantir un treball eficient i precís. A continuació, es presenten algunes eines essencials que t’ajudaran a realitzar una poda efectiva:

  • Tisores de podar: Les tisores de podar són eines indispensables per a tallar branques de petita grandària. Han de tenir fulles esmolades i ser de bona qualitat per a realitzar talls nets.
  • Xerrac de poda: El xerrac de poda és útil per a tallar branques més gruixudes. Ha de tenir una fulla rígida i esmolada que faciliti el tall sense danyar l’arbre.
  • Tisores de dues mans: Aquestes tisores, també conegudes com a tisores de perxa, són ideals per a tallar branques altes o de difícil accés. Et permeten aconseguir llocs elevats amb facilitat sense necessitat de pujar a l’arbre.
  • Poda telescòpica: La poda telescòpica és una eina versàtil que combina una serra i unes tisores en un solo dispositiu. El seu mànec extensible et permet tallar branques de diferents altures sense esforç.
  • Escala de poda: Una escala resistent i segura és essencial per a accedir a les branques més altes de l’arbre. Assegura’t d’usar una escala adequada per a evitar accidents durant la poda.
  • Guants de protecció: A més de les eines esmentades, és important utilitzar guants de protecció per a evitar corts i ferides. Tria uns guants resistents però flexibles que et brindin comoditat i seguretat.

Recorda que l’elecció de les eines adequades és fonamental per a podar arbres fruiters eficaç i segura. Mantingues les teves eines en bon estat, neteja-les i esmola-les regularment per a garantir el seu bon funcionament. Amb les eines correctes i els coneixements necessaris, podràs podar arbres fruiters de manera adequada i obtenir millors resultats en la producció de fruits.

Leave A Comment